халх сахиустан

халх бөө мөргөлийн талаар(halh_sahiustan@yahoo.com 95685028)