халх сахиустан

халх бөө мөргөлийн талаар(halh_sahiustan@yahoo.com 95685028)

монгол цаг тоолол

2011-06-04 11:08

Монгол цагийн нэрс:

Луу—нар мандах—07.40-09.40

Могой—нар хөөрөх—09.40-11.40

Морь—үд дунд—11.40-13.4 0

Хонь—үд хэлбийх—13.40-15.40

Бич—нар доошлох—15.40-17.40

Тахиа—нар жаргах—17.40-19.40

Нохой—үдшийн бүрий—19.40-21.41